Contactpunt Dementie & Thuiszorg

Contactpunt Dementie

In opdracht van de Vlaamse overheid is het contactpunt dementie opgericht.

Het contactpunt is een laagdrempelig meldpunt voor zorg- en hulpverleners zoals huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, verzorgers en sociale diensten.

Hier kan men terecht indien er gemerkt wordt dat er nog geen of onvoldoende ondersteuning is voor personen met dementie of als de hulpvraag groter is dan de mantelzorgers kunnen voorzien.

Mutas fungeert als aanspreekpunt en geeft de gegevens van de hulpbehoevende door aan de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteit.

Zij gaan op hun beurt na wat de mutualiteit kan doen om de begeleiding en ondersteuning van personen met dementie optimaal te laten verlopen.

Permanenties Thuiszorg

Mutas treedt op als permanentie dienst voor thuiszorgdiensten van enkele mutualiteiten.

Op deze manier kunnen klanten steeds terecht met hun vragen voor thuisverpleging, thuishulp of zorgmateriaal.

Mutas onderneemt indien nodig stappen om direct aan de hulpvraag te voldoen.

Deze dienstverlening geldt voor leden van de socialistische mutualiteit van Brabant en Limburg, de liberale mutualiteit van Oost-Vlaanderen en de Christelijke mutualiteit van West-Vlaanderen.