Child Focus

CHILD FOCUS is de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen.

Mutas beantwoordt de telefonische oproepen voor Child Focus tijdens de nacht en zorgt er zo mee voor dat de Stichting 24u/24 en 7d/7 bereikbaar is.

Wie informatie heeft over vermiste of seksueel uitgebuite kinderen mag altijd bellen naar het noodnummer 116 000.