Voorbereid op vakantie

Verzekerd of niet?

Verifieer vóór uw vertrek bij uw ziekenfonds of u in regel bent met de verplichte en de aanvullende verzekering.
Vraag ook na of de reden en de duur van uw verblijf onder de regeling van uw medische bijstandsverzekering vallen en welke tussenkomst u geniet in het land waar u verblijft.

Informatie

U vindt de meest recente informatie over medische bijstand in het buitenland, de voorwaarden voor tussenkomst en diens meer in de folder, die uw ziekenfonds ter beschikking stelt of op de website van uw mutualiteit.

Christelijke ziekenfondsen: www.cm.be
Socialistische ziekenfondsen
     In vlaanderen: www.solidaris-vlaanderen.be
     In Brabant: www.fsmb.be
     In Wallonië: www.solidaris-wallonie.be
Liberale ziekenfondsen: www.liberalemutualiteit.be
Neutrale ziekenfondsen: www.neutrale-ziekenfondsen.be
RailCare: bel voor meer informatie +32 2 525 46 60

WAC- en MAC-kaart

Neem steeds uw WAC-kaart (World Assistance Card) of MAC-kaart (Medical Assistance Card) mee.
Op deze kaart vindt u ondermeer het telefoonnummer van Mutas.

Let wel:

  • Dit is geen betaal- of garantiekaart
  • Dit is geen bewijs dat u in regel bent met de aanvullende verzekering

WAC MAC

Europese ziekteverkeringskaart (EZVK)

Als u tijdens een verblijf in de Europese Unie (of in Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein) medische zorgen moet krijgen, dan kunnen de medische kosten worden vergoed op vertoon van uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK).

Hoe werkt het?

De EZVK bewijst dat u in orde bent met de Belgische ziekteverzekering. Daardoor krijgt u in andere EU-lidstaten (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) toegang tot onvoorziene medische zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten als de mensen van het betrokken land. Op eenvoudig vertoon van uw EZVK krijgt u dus uw medische kosten volledig of gedeeltelijk terugbetaald door een ziekenfonds in het buitenland waar u deze onvoorziene medische zorgen hebt genoten.

De EZVK:

  • is individueel (elk lid van het gezin moet dus een eigen kaart hebben).
  • is alleen geldig bij een tijdelijk verblijf. De reden van uw verblijf (vakantie, studies, werk …) speelt geen rol.
  • is beperkt tot onvoorziene medische zorg (de EZVK dekt dus geen geplande medische zorg in het buitenland).
  • wordt niet aanvaard door een privé ziekenhuis/arts.

Hoe verkrijgt u een EZVK?

Als u uw bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering heeft betaald, kunt u de EZVK gratis afhalen bij uw ziekenfonds. Bij de meeste ziekenfondsen kunt u de kaart zelfs online bestellen.
Vraag de kaart tijdig aan, zodat u ze vóór uw vertrek in uw bezit heeft.
In sommige landen (bvb Spanje, Portugal) wordt immers standaard contante betaling van de patiënt gevraagd wanneer u bij aankomst in het ziekenhuis de EZVK niet kunt voorleggen.

Vervangt de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) de World Assistance Card (WAC-kaart) of Medical Assistance Card (MAC-kaart)?

Neen!