Internationale reisbijstand

Uw aangifte online doen?

Mutas Online
Hoe werkt Mutas Online?

Dienstverlening

De alarmcentrale Mutas verleent medische bijstand aan de leden van de aangesloten ziekenfondsen en hun gezin op vakantie in het buitenland.
De juiste modaliteiten en voorwaarden van deze bijstand kunnen verschillen per ziekenfonds.

De dienstverlening bestaat ondermeer uit:

  • advies en begeleiding van patiënt en gezin ter plaatse en van de familie in België;
  • contact en overleg met het ziekenhuis of de behandelende arts ter plaatse;
  • medische feedback bij de behandeling;
  • versturen van de nodige documenten en betaling van de medische kosten indien nodig;
  • organisatie van een repatriëring indien medisch noodzakelijk;
  • bij overlijden: overbrengen van het stoffelijk overschot naar België.

Heb je nood aan dringende en onvoorziene medische zorgen? Mutas staat voor u klaar!

Mutas stelt hierbij de hulpvrager steeds centraal. Afhankelijk van zijn of haar vraag zoeken we naar de best mogelijke oplossing.